Friday, April 4, 2014

Lệ Biển (Ocean Tears) - Kim Tước & Nghiêm Phú Phi / Thơ Ngô Đình Vận, Nhạc Lai Minh ThuậnThe song LỆ BIỂN (Ocean Tears) was written in 2004 to commemorate half a million Vietnamese who have died on their way to seek freedom, with the majority of them drowning or killed by pirates on the South China Sea or in the Gulf of Thailand. 

After 14 years, counting from April 30, 1975, to June 1989, when the United Nations decided to close the Vietnamese refugee program, a total of about one million managed to reach a freedom shore. This means that about a third has lost their lives on their search for freedom, a tragic figure in the history of modern Vietnam and a black spot in the UNs history of rescue of refugees around the world. 

This song, LỆ BIỂN, lyrics by Ngô Đình Vận and music by Lại Minh Thuận, was performed for the first time by Kim Tước, a soprano voice, at the end of 2004. 

The piano master Nghiêm Phú Phi provided the piano accompaniment for the piece at the beginning of 2005. 

Listening intently to the interpretation of the song as pre-recorded by Kim Tước, Nghiêm Phú Phi has come up with an improvised piano accompaniment, then wrote variations on it, ending with a triumphant march, wishing for freedom and justice and truth to come to Vietnam and the Vietnamese people. 

Master Nghiêm Phú Phi says that LỆ BIỂN (Ocean Tears) was the only Vietnamese song that took him 37 hours to come up with the Piano Accompaniment and variations that he has recorded so as to be in harmony with the pre-recorded singing of Kim Tước. 

LỆ BIỂN (Ocean Tears), lyrics by Ngô Đình Vận, music by Lại Minh Thuận, with piano accompaniment by Master Nghiêm Phú Phi to go with the soprano voice of Kim Tước. Extracted from the CD "Nhạc Tình Xa Xứ" (P) & © 2006 by Thuan Minh Lai & Van Dinh Ngo. Library of Congress Registration Number: SRu631-699. 

LỆ BIỂN (Ocean Tears

Drop in the Eastern Sea 
A black stone slab to serve as grave marker 
To record my tears crying for you 
Drop in the blue waves 
A pink carnation 
Which I once gave you 
Drop in the black ocean 
A burnt out incense stick 
For a love I mourn, a tragic one 
Drop in the ocean depths 
A handful of yellow sand 
To commemorate those poor, unjust deaths 

Strangers and acquaintances 
They all die, out of hunger, out of thirst 
In every which way 
Drowning, sinking 
Holding grudge or innocently 
They all die tragically 
On their way to seeking a land of peace 

I cry muffled, noiselessly 
I cry for human destiny 
For a lifetime on earth 
Thats tragically full of thorns 
I cry muffled, noiselessly 
Praying to the sacred powers 
To come back with the dawn 
And awaken our land. 

Original Vietnamese by Ngô Đình Vận 
Put to music by Lại Minh Thuận 
English translation by Nguyễn Ngọc Bích (March 22, 2010)


Friday, March 28, 2014

Lệ Biển (Ocean Tears) - Vũ Anh & Nghiêm Phú Phi / Thơ Ngô Đình Vận, Nhạc Lai Minh ThuậnThe song LỆ BIỂN (Ocean Tears) was written in 2004 to commemorate half a million Vietnamese who have died on their way to seek freedom, with the majority of them drowning or killed by pirates on the South China Sea or in the Gulf of Thailand. 

After 14 years, counting from April 30, 1975, to June 1989, when the United Nations decided to close the Vietnamese refugee program, a total of about one million managed to reach a freedom shore. This means that about a third has lost their lives on their search for freedom, a tragic figure in the history of modern Vietnam and a black spot in the UNs history of rescue of refugees around the world. 

LỆ BIỂN (Ocean Tears), lyrics by Ngô Đình Vận, music by Lại Minh Thuận, with piano accompaniment by Master Nghiêm Phú Phi to go with the voice of Vũ Anh. Extracted from the CD "Nhạc Tình Xa Xứ" (P) & © 2006 by Thuan Minh Lai & Van Dinh Ngo. Library of Congress Registration Number: SRu631-699. 

LỆ BIỂN (Ocean Tears) 

Drop in the Eastern Sea 
A black stone slab to serve as grave marker 
To record my tears crying for you 
Drop in the blue waves 
A pink carnation 
Which I once gave you 
Drop in the black ocean 
A burnt out incense stick 
For a love I mourn, a tragic one 
Drop in the ocean depths 
A handful of yellow sand 
To commemorate those poor, unjust deaths 

Strangers and acquaintances 
They all die, out of hunger, out of thirst 
In every which way 
Drowning, sinking 
Holding grudge or innocently 
They all die tragically 
On their way to seeking a land of peace 

I cry muffled, noiselessly 
I cry for human destiny 
For a lifetime on earth 
Thats tragically full of thorns 
I cry muffled, noiselessly 
Praying to the sacred powers 
To come back with the dawn 
And awaken our land. 

Original Vietnamese by Ngô Đình Vận 
Put to music by Lại Minh Thuận 
English translation by Nguyễn Ngọc Bích (March 22, 2010)


Saturday, March 15, 2014

GS Huỳnh Văn Lang - Những Khó Khăn & Thành Tựu Của Đệ Nhất Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam - P2Westminster (VanHoaNBLV) - Nhân dịp 30 tháng 4 sắp đến Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt đã có một buổi thăm viếng và phỏng vấn Giáo Sư Huỳnh Văn Lang về những khó khăn và thành tựu của nền Đệ Nhất Cộng Hòa dưới thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm. 

Giáo sư Huỳnh Văn Lang là Giám Đốc Viện Hối Đoái Quốc Gia từ năm 1955 đến 1962, là người thành lập hệ thống giáo dục, văn hóa Bình Dân song hành với hệ thống giáo dục đầy Nhân Bản, Dân Tộc và Khai Phóng của Đệ Nhất Cộng Hòa cũng là người sáng lập ra Tạp chí Bán Nguyệt San Bách Khoa là một gia tài Văn hóa, Văn học cho Dân tộc và là một nhân chứng sống của Đệ Nhất Cộng Hòa. 

Đệ Nhất Cộng Hòa là một nền Cộng hòa đã mang lại cho dân chúng Miền Nam với biết bao nhiêu điều tốt đẹp như thanh bình, dân chủ, tự do, hạnh phúc và nhất là sự Độc lập. Vì sự Độc lập, quyết tâm bảo vệ chủ quyền quốc gia này mà Tổng thống Ngô Đình Diệm và bào đệ Ngô Đình Nhu đã bị giết chết một cách dã man, tàn bạo. 

Cuộc phỏng vấn này được thực hiện vào ngày 9 tháng 3 năm 2014 tại tư gia của Giáo Sư Huỳnh Văn Lang, thuộc thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ. 

Nhạc nền ca khúc "Phương Thu" thơ Ngô Đình Vận, nhạc Lại Minh Thuận.


Friday, March 14, 2014

GS Huỳnh Văn Lang - Vai Trò Của Viện Hối Đoái Trong Vấn Đề Kinh Tế, Tiền Tệ Của Đệ Nhất VNCH - P1Westminster (VanHoaNBLV) - Nhân dịp 30 tháng 4 sắp đến Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt đã có một buổi thăm viếng và phỏng vấn Giáo Sư Huỳnh Văn Lang về vai trò của Viện Hối Đoái Quốc Gia trong vấn đề kinh tế và tiền tệ của Đệ Nhất Cộng Hòa dưới thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm. 

Giáo sư Huỳnh Văn Lang là Giám Đốc Viện Hối Đoái Quốc Gia từ năm 1955 đến 1962, là người thành lập hệ thống giáo dục, văn hóa Bình Dân song hành với hệ thống giáo dục đầy Nhân Bản, Dân Tộc và Khai Phóng của Đệ Nhất Cộng Hòa cũng là người sáng lập ra Tạp chí Bán Nguyệt San Bách Khoa là một gia tài Văn hóa, Văn học cho Dân tộc và là một nhân chứng sống của Đệ Nhất Cộng Hòa. 

Đệ Nhất Cộng Hòa là một nền Cộng hòa đã mang lại cho dân chúng Miền Nam với biết bao nhiêu điều tốt đẹp như thanh bình, dân chủ, tự do, hạnh phúc và nhất là sự Độc lập. Vì sự Độc lập, quyết tâm bảo vệ chủ quyền quốc gia này mà Tổng thống Ngô Đình Diệm và bào đệ Ngô Đình Nhu đã bị giết chết một cách dã man, tàn bạo. 

Cuộc phỏng vấn này được thực hiện vào ngày 9 tháng 3 năm 2014 tại tư gia của Giáo Sư Huỳnh Văn Lang, thuộc thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ. 

Nhạc nền ca khúc "Phương Thu" thơ Ngô Đình Vận, nhạc Lại Minh Thuận.


Wednesday, March 12, 2014

Giáo Sư Huỳnh Văn Lang - Trò Chơi Một Khía Cạnh Văn Hóa Miệt Vườn Của Miền Nam Việt NamWestminster (VanHoaNBLV) - Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt đã có một buổi thăm viếng và phỏng vấn Giáo Sư Huỳnh Văn Lang về những tác phẩm mà Giáo sư đã viết và phát hành về lãnh vực chính trị như hồi ký, ký ức về Đệ Nhất Cộng Hòa, những sách khảo luận về lịch sử và du ký v.v... 

Về những sách hồi ký Giáo sư Huỳnh văn Lang có đề cập đến hai tác phẩm "Cờ Bạc" và "Chuyện Đường Rừng". Riêng về "Cờ Bạc" Giáo sư nói về những trò chơi của dân Nam kỳ lục tỉnh như đá gà, đá cá lia thia ... một khía cạnh độc đáo của văn hóa miệt vườn miền Nam VN. 

Cuộc phỏng vấn này được thực hiện vào ngày 9 tháng 3 năm 2014 tại tư gia của Giáo Sư Huỳnh Văn Lang, thuộc thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ. 

Nhạc nền ca khúc "Phương Thu" thơ Ngô Đình Vận, nhạc Lại Minh Thuận.


Tuesday, March 11, 2014

GS Huỳnh Văn Lang - Những Khó Khăn & Thành Tựu Của Đệ Nhất Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam - P2Westminster (VanHoaNBLV) - Nhân dịp 30 tháng 4 sắp đến Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt đã có một buổi thăm viếng và phỏng vấn Giáo Sư Huỳnh Văn Lang về những khó khăn và thành tựu của nền Đệ Nhất Cộng Hòa dưới thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm. 

Giáo sư Huỳnh Văn Lang là Giám Đốc Viện Hối Đoái Quốc Gia từ năm 1955 đến 1962, là người thành lập hệ thống giáo dục, văn hóa Bình Dân song hành với hệ thống giáo dục đầy Nhân Bản, Dân Tộc và Khai Phóng của Đệ Nhất Cộng Hòa cũng là người sáng lập ra Tạp chí Bán Nguyệt San Bách Khoa là một gia tài Văn hóa, Văn học cho Dân tộc và là một nhân chứng sống của Đệ Nhất Cộng Hòa. 

Đệ Nhất Cộng Hòa là một nền Cộng hòa đã mang lại cho dân chúng Miền Nam với biết bao nhiêu điều tốt đẹp như thanh bình, dân chủ, tự do, hạnh phúc và nhất là sự Độc lập. Vì sự Độc lập, quyết tâm bảo vệ chủ quyền quốc gia này mà Tổng thống Ngô Đình Diệm và bào đệ Ngô Đình Nhu đã bị giết chết một cách dã man, tàn bạo. 

Cuộc phỏng vấn này được thực hiện vào ngày 9 tháng 3 năm 2014 tại tư gia của Giáo Sư Huỳnh Văn Lang, thuộc thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ. 

Nhạc nền ca khúc "Phương Thu" thơ Ngô Đình Vận, nhạc Lại Minh Thuận.


GS Huỳnh Văn Lang - Những Khó Khăn & Thành Tựu Của Đệ Nhất Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam - P1Westminster (VanHoaNBLV) - Nhân dịp 30 tháng 4 sắp đến Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt đã có một buổi thăm viếng và phỏng vấn Giáo Sư Huỳnh Văn Lang về những khó khăn và thành tựu của nền Đệ Nhất Cộng Hòa dưới thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm. 

Giáo sư Huỳnh Văn Lang là Giám Đốc Viện Hối Đoái Quốc Gia từ năm 1955 đến 1962, là người thành lập hệ thống giáo dục, văn hóa Bình Dân song hành với hệ thống giáo dục đầy Nhân Bản, Dân Tộc và Khai Phóng của Đệ Nhất Cộng Hòa cũng là người sáng lập ra Tạp chí Bán Nguyệt San Bách Khoa là một gia tài Văn hóa, Văn học cho Dân tộc và là một nhân chứng sống của Đệ Nhất Cộng Hòa. 

Đệ Nhất Cộng Hòa là một nền Cộng hòa đã mang lại cho dân chúng Miền Nam với biết bao nhiêu điều tốt đẹp như thanh bình, dân chủ, tự do, hạnh phúc và nhất là sự Độc lập. Vì sự Độc lập, quyết tâm bảo vệ chủ quyền quốc gia này mà Tổng thống Ngô Đình Diệm và bào đệ Ngô Đình Nhu đã bị giết chết một cách dã man, tàn bạo. 

Cuộc phỏng vấn này được thực hiện vào ngày 9 tháng 3 năm 2014 tại tư gia của Giáo Sư Huỳnh Văn Lang, thuộc thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ. 

Nhạc nền ca khúc "Phương Thu" thơ Ngô Đình Vận, nhạc Lại Minh Thuận.